آقای داروساز! ؛ مشاور تحلیلی دارویی

آقای داروساز! ، مشاور و ارائه دهنده خدمات آمارنامه دارویی ایران

آقای داروساز! ؛ مشاور تحلیلی دارویی

آقای داروساز! ، مشاور و ارائه دهنده خدمات آمارنامه دارویی ایران


کمیته مدیریت بحران و چالشهای دیروز و امروز براستی ایا انگیزه ایجاد کمیته بحران صرفا پرداختن به مقوله حق فنی است یا دلایل دیگری در ایجاد ان دخیل است؟؟اینکه هر از چندگاهی بامورد هجوم قرارگرفتن توسط سازمان های گوناگون مدتی بدور هم جمع شویم و سپس با سر خم کردن در مقابل نهادهای قانونگذار ،مظلومانه و صرفا جهت مدت زمانی کوتاه حق خود را بدست اوریم پیروزی است؟؟؟


با نگاهی کوتاه و اجمالی به حقوق از دست رفته داروسازان در خلال سالهای گذشته متوجه میشویم جامعه داروساز به دلیل سوء مدیریت های اعمال شده توسط سازمان ها و مراکز گوناگون وبالاخص توسط همکاران داروساز تصمیم گیرنده در این نهادها دچار نوعی سردرگرمی گشته ودر نتیجه ارامش و ثبات خود را در حل موضوع از دست داده است.


افتی که بیش ازهرچیز جامعه صنفی مارا مورد تهدیدقرار داده است بروزاختلافات عمیق و ریشه دار در بدنه مدیریتی ما ونبود مدیریتی واحد جهت اتحاد و یکپارچگی صنفی میباشد.شایددر این مدت کوتاه و در خلال بحث های پیش امده در گروه های وایبری به این نتیجه رسیده باشیم که کمتر پیش امده حتی در یک مورد کوچک اتفاق نظری جامع بوجود امده باشد و بحث ها اکثرا بی نتیجه به پایان میرسد.شاید این خصلت اجتناب ناپذیر رشته تحصیلی ماست،کسی چه میداند!!!!


ولی این واقعیت بر همگان مسلم است ، رشته داروسازی بدلیل فراگیر بودن موضوعات و وسعت مباحث نیازمند مدیریتی قوی و یکدست بوده ودر مقطع کنونی این نیاز بیش از پیش حس میشود.از دید نگارنده انجمن داروسازان میبایست پایگاه واقعی و خواستگاه اصلی جامعه داروساز در جامعه باشد.جایگاهی متشکل از مدیران قوی و صاحب برنامه،مدیرانی صاحب نفوذو دارای وجهه ای قابل قبول و مکانی جهت قرارگرفتن افکار و ایده های گوناگون.متاسفانه در سالهای گذشته مدیریت های انجمن در صدد مهره چینی وکنارهم گذاشتن سلیقه های همسان و پرهیز از ائتلاف با گروه های مخالف بوده که ثمره این طرز فکرریزش های فراوان در بدنه انجمن و عدم استقبال خیل عظیم داروسازان و در نهایت از بین رفتن جایگاه اصلی انجمن در جامعه میباشد.اعتقاد دارم هرگونه تضعیف در ساختار انجمن داروسازان میتواند منجر به تضعیف جایگاه معنوی داروساز در جامعه و به تبع ان بروز اتفاقات ناگوار چون موضوع حق فنی گردد.


مشکلی که پیش ازاین میبایست در پایگاه صنفی ما مورد بررسی جامع قرار میگرفت.اما در مقطع کنونی که در حال از دست دادن اخرین پازل شخصیتی خود که همانا حق مسولیت تخصصی خود میباشیم راه برون رفت از بن بست پیش امده چیست؟؟به نظر اینجانب که دربیانیه خود در تاریخ٩٣/٥/٢ ودر جلسه انجمن داروسازان تهران برای اولین بار مطرح نمودم ایده تشکیل کمیته مدیریت بحران که برگرفته از طیف های مختلف با ایده های گوناگون جهت اعمال مدیریتی واحد میباشد موثرترین راه جهت برون رفت از بن بست کنونی است.این درخواست که در ابتدا و بر حسب وظیفه قانونی توسط اینجانب به هیات مدیره انجمن داروسازان تهران پیشنهاد شده تا طرح در هیات مدیره ایران و موافقت نهایی  با همت والای جناب دکتر پیرصالحی در معاونت غذا و دارو مورد پذیرش واقع شده و امیدواریم هر چه سریعتر با تشکیل جلسات در خانه داروساز به نتایج قطعی  منجر گردد.


نکات مهم در ارتباط با کمیته:


١.هدف از ایجاد این کمیته استفاده از تمامی پتانسیل های موجود کشورجهت احقاق حقوق داروساز و بازگرداندن شخصیت حرفه ای ان از طریق تلاش در جهت ابطال مصوبه دیوان عدالت میباشد.


٢.اتخاذ تصمیمات در این کمیته در مقطع کنونی و با استفاده از ابزارهای اجرایی اعضاء ان که همگی از بازوهای توانمند داروسازی کشور هستند صورت گرفته و لازم الاجرا میباشد


٣.تمامی اعضاء این کمیته با داشتن عرق صنفی و تلاش های شبانه روزی فارغ از هرنوع وابستگی گروهی و انجمنی صرفا بدنبال ایجاد همبستگی جهت رسیدن به هدف میباشند.


٤.لازم به ذکر است نظر به فوری بودن تشکیل کمیته و نبودن زمان و فرصت کافی،انتخاب اعضاء با نظارت دکتر پیرصالحی ونظر بعضی از همکاران صورت گرفته و با توجه به اینکه اساتید فراوانی در حوزه دارو مشغول به فعالیت میباشندلذا مقررگردید پس از تشکیل کارگروه ها این کاستی با انتخاب اعضاءجدید برطرف گردد.


٥.امیدواریم با گذر موفقیت امیز از بحران کنونی با حفظ این کمیته و تثبیت جایگاه ان در انجمن داروسازان به اهداف زیر برسیم:


١.ارتقاء جایگاه معنوی داروساز در جامعه


٢.ارتقاء سطح کیفی خدمات در داروخانه


٣.قانونی کردن جایگاه داروساز در چرخه درمان


٤.ارائه راهکارهای مناسب جهت یکپارچه کردن جامعه داروسازی


٥.تلاش در جهت ایجاد نظام داروسازی


٦.اصلاحات در نظام بازرسی ولزوم تحول در مدیریت های به جامانده از گذشته


٧.واگذاری بخشی از وظایف وزارت بهداشت به انجمن داروسازان


٨.جلوگیری از ورود ارگان های موازی نظیر صدا وسیما در حوزه درمان ولزوم برخورد جدی


٩.اصلاح نظام مالیاتی داروخانه ها


١٠.ورود به فضای رقابتی ناسالم در بین داروخانه ها و جلوگیری از سوء استفاده پزشکان از این خلاء


١١.ساماندهی حضور داروسازان در فضای سایبری


پیشنهادات اینجانب جهت کارگروه های مختلف کمیته بحران:


الف) کارگروه اتاق فکر:


حضور افراد با خصوصیات زیر:

١.انتخاب هدف با در نظر گرفتن اولویت های موجود

٢.اتخاذ سیاست مناسب جهت رسیدن به هدف

٣.لزوم معرفی برنامه کاری مشخص

٤.ارایه راهکارهای مناسب


ب) کارگروه ارتباطات


١.سابقه درخشان در ایجاد ارتباط با نهادهای تصمیم گیر و ارگان های قانونگذار

٢.وجه قابل قبول و مردمی

٣.شناخت کامل از مشکلات ودارا بودن قدرت بیان مناسب به قصد جلب نظر مقامات


ج)کارگروه حقوقی


١.دارا بودن دانش کافی در ارتباط با مسایل حقوقی

٢.قدرت تنظیم لوایح و مکاتباتد) کارگروه اطلاع رسانی و هماهنگی١.اتصال به بدنه داروسازی کشور ودریافت نظرات وپیشنهادات انها در قالب بیانیه و نوشته

٢.ارتباط مستمر با اعضاء کمیته بخصوص کارگروه فکر

٣.انتقال تصمیمات کمیته به جامعه داروسازی

٤.تلاش در جهت ساماندهی و یکپارچه کردن طیف های مختلف داروسازی کشورباتشکر


  • دکتر سید سجاد حسینی

خلاصه مباحث گروه تخصصی حل مسئله

دکتر سید سجاد حسینی |

مسائل مطرحه داروسازان در کامنت های " گروه تخصصی حل مسئله "


هدف؛ ارتقا

چشمنداز؛ داروسازان موثر 

برنامه ویژه : روز داروساز ( یک ماه اینده) برنامه منسجم با دعوت از تمام بزرگان٬ سران قوا٬ خبرگان٬ پیشکسوتان٬ خبرنگاران٬ روزنامه نگاران٬ صدا و سیما و مجلسسسیییون


الف)حوزه مدیریت دارو:


۱- با طراحی استراتژی داروسازی اینده کشور؛ امید را دوباره زنده نماییم!!


۲- راه اندازی سازمان نظام دارویی و تکمیل اساسنامه ان


۳-تغییر رویه گردهم ایی ها نه برای رفع یک مسئله بلکه برای ایجاد یک فرهنگ مفید


۴-کنارگذاشتن اختلاف سلیقه ها برای رسیدن به داروسازی یکپارچه


۵-شرح تفاوت های حق مسئولیت و مشاوره دارویی به جامعه


۶- تفکیک و ایجاد و تبیین وظایف داروساز در جهت تحقق جایگاه داروساز در زنجیره درمانب) حوزه داروخانه:


۱- خلا قانونی حق فنی نسخ و باطل شدن مصوبه هیئت وزیران؛ با راهکار بازبینی٬ تعیین علمی و کارشناسی ان


۲- مالیات غیرکارشناسی از ارکان مختلف داروسازی و راهکار برون رفت از ان


۳- فروش و اجاره داروخانه به افراد غیر داروساز؛ پیامد ها و راهکار برون رفت از ان


۴- ارائه پیشنهاد درج حق فنی در بیمه برای افزایش خدمات بیمه ای و قرار گرفتن برگ دومی برای داروساز مشاور( به عنوان یک خدمت ویژه توسط داروخانه ها)


۵- تقسیم شرح وظایف موسس و مسئول فنی در داروخانهو منابع درامدی هریک


۶-اطلاع رسانی خطا ها و شکایات دارویی جهت افزایش دقت دیگر داروسازانج) حوزه دانشگاه و دانشجویی:


۱- اماده سازی دانشجویان برای قبول مسئولیت در داروخانه و برگذاری کلاس روانشناسی بیمار


۲- مشارکت در پروژه ها و نظرسنجی های مرتبط با خدمات دارویی


۳- ورود و عزم جدی در برنامه ریزی و اموزش بروز رسانی داروسازان فارغ التحصیل با تکنولوژی های جدید


۴- طراحی سیستم پاداش و تشویق سیستم داروسازی بصورت علمی 


۵- قسم خوردن دانشجویان ۱۴۰ واحدی برای شروع فعالیت حرفه ای


۶- ایجاد بستر لازمه جهت افزایش همکاری صنعت ٬ صنف و دانشگاه باهمد) حوزه صنفی:


۱-انجمن داروسازان با شناسایی نقاط ضعف و خلع های پیش روی داروسازی اقدامات ویژه ای را در جهت رفع و اطلاع رسانی انجام نماید.


۲- راه های معرفی جایگاه و خدمات داروسازان در جراید و نوع اطلاعات قابل ارائه در ان


۳- ارتباط موثر با مجلسیان و همکاری ویژه داروخانه ها برای تبلیغات 

 

۴- تشکیل گروه علمی در جهت تصمیم سازی صنفی 


۵- برنامه ریزی در جهت فرهنگ سازی همسو با سیاست های بهداشتی کل کشور و who


۶- جمع اوری بیانیه های انجمن و دانشگاه های سراسر کشور


۷- هماهنگی جهت حضور موثر و جایگاه مناسب داروساز در طرح پزشک خانواده


۸-بررسی و واکاوی قانون مربوط به اخذ مجوز داروخانه توسط غیر داروسازاو) حوزه صنعت: 


۱- عدم درج قیمت دارو روی جعبه؛ تغییر قیمت و افزایش فرانشیز به ان باعث ایجاد توهم سود سرسام اور دارو در داروخانه هاست


پ) پیشنهادات:


۱- پیشنهاد بروز رسانی علمی مسئولین و داروسازان با سیستم های نوین


۲- پیشنهاد فارماکوپه انلاین داروسازان


۳- پیشنهاد طراحی نسخ انلاین و برریی تخصصی نسخ از لحاظ دارویی


۴- پیشنهاد  چارت سیستمی وکاری برای کمیته 


۵- تشکیل کمیته مشترک بین نظام پ و سازمان و انجمنجهت همکاری و هماهنگی اجرایی


۶-ورود مراجع ذی صلاح در کتاب تعرفه ها و خدمات استاندارد تشخیص و درمانی


۷- پیسنهاد تشکیل نظام داروسازی و تکمیل اساسنامه


۸- پیشنهاد حضور چشمگیر در روزنامه ها و صدا وسیما


۹- پیشنهاد قرار دادن تابلو و تراکت های معرف نقش داروساز در داروخانه ها به صورت چاپی و مدیا


۱۰- پیشنهاد تغییر در لباس فرم پرسنل داروخانه جهت ایجاد تمایز با دکتر داروساز


وسلام

متخلص: دکتر سید سجاد حسینی

۹۳/۵/9

  • دکتر سید سجاد حسینی

دوستان و همکاران عزیز

احتراما نظر به فرصت اندک باقیمانده تا جلسه دوم کمیته (بحران) و لزوم هر چه سریعتر ارایه راهکارهای عملی جهت طرح در جلسه بر اساس اهداف مطرح شده در جلسه اول بدینوسیله از تمامی همکاران میخواهم با ارایه مختصر و شماره بندی شده نظرات به اینجانب جهت طرح در کارگروه اطلاع رسانی و حصول سریعتر نتایج کمک نمایند

پیشنهادهای اینجانب:   


هدف اول :

ارتقاءسطح خدمات کیفی در داروخانه


١.نصب اجباری تابلو مشاوره دارویی(دکترداروساز)در داروخانه

٢.طراحی روپوش داروساز مسئول فنی و نصب ارم انجمن داروسازان بر روی ان

٣.ارایه توضیحات کامل نسخ از قبیل نحوه مصرف وتداخل توسط داروساز بصورت پرینت 

٤.چاپ لیبل و اتیکت دارویی با ذکر نام داروخانه

٥.چاپ تراکتی توسط انجمن جهت بیان نقش داروساز در چرخه درمان ودلایل اخذ حق فنی و ارایه به بیمار

٦.نصب ال سی دی در داروخانههدف دوم:

ارتقاء جایگاه معنوی داروساز در جامعه


١.نصب شماره تلفن مستقیم یا موبایل موسس داروخانه به جای معاونت دارو در داروخانه و تلاش جهت ارتباط مستقیم بیمار با موسس جهت پرهیز از هرگونه سوء تفاهم احتمالی و طرح شکایتهای بیدلیل در جامعه

٢.ایجاد کارگروه ارتباطی با رسانه ملی(صداوسیما)و حضور در شورایعالی سیاستگذاری و برای احیای مقام داروساز


٣.ایجاد کارگروه ارتباطی با مطبوعات جهت نیل به هدف فوق وبکارگیری تمامی ابزارها جهت ارتقاء جایگاه داروساز


٤.درخواست از نهادهای مربوطه نظیر وزارت بهداشت و نظام پزشکی جهت اقدامات همسو در این جهت و کمک از جامعه پزشکان جهت همکاری در این موضوع

٥.ارایه فرم نظر سنجی با طرح سوالات خاص از بیمار  

۶. آوردن نام داروساز در کتاب سلامت   لطفا  نظرات شماره بندی 1-1 الی  1-6 و  2-1الی2-6  دکتر سالم ارسال نمایید هرچه سریعتر

  • دکتر سید سجاد حسینی

 

 اولین جلسه کمیته مدیریت بحران عصر یک شنبه 93/5/5  در ساختمان وزارت بهداشت با حضور اساتید و بزرگان داروسازی کشور برگزار گردید

بزرگانی همچون


دکتر اذرنوش

دکتر مژدهی اذر

دکتر خویی

دکتر شهریاری(مشهد)

دکتر پیر صالحی

دکتر کبریایی

دکترسجادی

دکتر خیر ابادی

دکترفاضل

دکترلیراوی(خوزستان)

دکتر غلامی

دکترکریمی

دکتر عبدی(کرمانشاه)

دکترمحلاتی

دکتر میرعمادی

دکتر پرویزی

 


جلسه با مقدمه دکتر پیر صالحی و ابلاغ وزیر در باب حکم دریافت حق فنی اغاز شد و بعد از ان اینجانب با بیان اهداف و پیشنهاداتی در باب کمیته مذکور به شرح زیر پرداختم


اهداف این کمیته:

١.قانونی کردن جایگاه داروساز در چرخه درمان

٢.ارتقاء جایگاه معنوی داروساز در جامعه

٣.ارتقاءسطح کیفی خدمات در داروخانه

٤.ارایه راهکارهای مناسب جهت یکپارچه کردن جامعه داروسازی

٥.تلاش در جهت ایجاد نظام داروسازی

٦.اصلاحات در نظام بازرسی و لزوم تحول در مدیریت های به جا مانده از گذشته

٧.واگذاری بخشی از وظایف وزارت بهداشت به سازمان نظام پزشکی و انجمن داروسازان

٨.جلوگیری از ورود ارگانهای موازی در حوزه درمان نظیر صدا و سیما و لزوم برخورد جدی

٩.اصلاح نظام مالیاتی داروخانه ها

١٠.ورود به فضای رقابتی ناسالم در بین داروخانه ها و جلوگیری از سوء استفاده پزشکان و داروخانه ها

١١.ساماندهی حضور داروسازان در فضای سایبریبیانات اساتید محترم شرکت کننده در این جلسه:


دکتر محلاتی :

١. ارتقاء جایگاه داروساز

٢.ایجاد سیستم نرم افزاری جهت ارتقاء سطح خدمات در داروخانه


دکتر مژدهی:

١. سود اندک دارو و فشارهای مختلف وارده از مراکز مختلف فرصتی به داروساز جهت ساماندهی وضعیت داروخانه نمیدهد

٢.داروسازان ما در برزخی بنام داروخانه اسیر شده و با مشکلات زیادی مواجه هستند


دکتر کریمی:

١.ابطال حق فنی بعد سیاسی داشته وگرنه در حقانیت داروساز شکی نیست

٢.تیم داروسازان جهت تبیین جایگاه داروساز میبایست در فضای رسانه ای وارد شوند

٣.پیشنهاد میکنم نظر به شرط دیوان عدالت در ابطال دوره قبل میبایست فرهنگ سازی در این ارتباط صورت میگرفت

٤.شروع اقدامات رادیکال جهت حل موضوع


دکتر سجادی:

توضیحات مبسوط در ارتباط با حضور در جلسه امروز مجلس ومشخص شدن موارد زیر:

١.دیوان در بخش خصوصی دخالت کرده نه در بخش دولتی

٢.مرجع صادر کننده خدمات تشخیصی درمانی وزارت بهداشت میباشد

٣.مصوبه اخیر هیات وزیران دارای وجاهت قانونی است و به تایید اداره قوانین مجلس رسیده

٤.اداره قوانین مجلس در این ارتباط پاسخگو میباشد


دکتر خیر ابادی:

١.لزوم جوسازی رسانه ای و حضور رسانه در داروخانه هایی مثل ١٣ ابان

٢.دیدار با مقامات درجه اول کشوری همچون اقای روحانی

٣.احتیاط در ورود به حوضه مجلس و نامه نگاری

٤.از دست دادن زمان در ابجاد ارتباط با نهادها

٥.عدم حضور نمایندگان داروساز در مجلس

٦.لزوم توجه به برنامه ششم توسعه

٧.تخصیص بودجه از راه های خاص


دکتر فاضل:

١.حمایت قاطعانه از اقدام شجاعانه وزیر بهداشت

٢.تعیین ضریب تعرفه داروسازی وتصویب اندر نظام پزشکی


دکتر کبریایی:

١.ارتقاء نقش داروساز در داروخانه

٢.ابلاغ مجدد استانداردهای درمانی و شرح وظایف داروساز در داروخانه

٣.احتیاط در ورود به حوزه مجلس

٤.برنامه ششم توسعه

٥.بسیج دانشجویان جهت اقدامات اعتراضی و انتقاد از صبوری بیش از حد داروسازان در طول این ٣ هفته

٦.مبارزه منفی با دیوان عدالت و پرهیز از رودررویی با ان

٧.حمایت از وزیر با یک حرکت رسانه ای

٨.مطالعات علمی


دکتر لیراوی:

١.اصرار به ورود به مجلس و ایجاد لابی

٢.بهره برداری از موقعیت ممتاز فعلی و قوه محرکه داروسازان


دکتراذرنوش:

١.حمایت همه جانبه از وزیر

٢.پرهیز از رودررویی با دیوان

٣.تمرکز تمامی نیروها در انجمن داروسازان

٤.احتیاط در ایجاد لابی با مجلس

٥.قانون برنامه ششم توسعه


دکتر عبدی:

١.لابی با مجلس و نمایندگان در شهرستانها

٢.لزوم نظر سنجی در داروخانه ها


دکتر خویی:

١.تردید در حمایت همه جانبه از وزیر و امکان شروع یک برخورد انتقامی دیگر از طرف دیوان

٢.عدم ایجاد لابی با مجلس

٣.تلاش در جهت حمایت از شور و تحرک ایجاد شده در بین داروسازان در گروه های وایبری

٤.حق فنی مربوط به داروساز مسیول فنی است نه داروخانه

٥.لزوم برخورد جدی با داروخانه های اجاره ای توسط پراتیکها


دکتر غلامی:

١.ابلاغ شرح وظایف داروساز از طرف انجمن داروسازان به داروخانه ها

٢.عدم فروش داروهای otc در داروخانه ها

٣.ارتقاء سطح علمی داروسازان در داروخانه

٤.حق فنی جزو اقتصاد داروخانه هست نه مسول فنی


دکتر شهریاری:

١.خدمت رسانی داروسازان در داروخانه ها خوب بوده و ضربه وارده در وقایع اخیر از ناحیه پراتیکها به بدنه داروسازان وارد شده

٢.اصلاح نظام سلامت

٣.برخورد با داروخانه های اجاره ای


دکتر میر عمادی:

١.سناریویی توسط رانت های قدرت جهت ایجاد داروخانه های زنجیره ای در جریان است

٢.داروخانه از هرطرف توسط دولت و وزارت بهداشت مورد ظلم واقع شده،پخش دولتی،بازرس دولتی،بانک دولتی،قانونگذار دولتی بدون حمایت انجمن یا وزارتخانه

٣.داروخانه ها بیشترین خدمات رسانیرو در طول دوران تحریم انجام دادن

٤.بیشترین توجه به بخش واردات و صنعت

٥.اکثریت مدیریت های داروسازی کشور داروخانه دار بوده و خود اجاره داده انددر پایان نتیجه گیری دکتر پیر صالحی:


١.تقدیر از وزیر نه بصورت سرتاسری و تحریک برانگیز

٢.تشکیل جلسه دوم هفته اینده در همین مکان ولزوم مرکزیت این کمیته در انجمن داروسازان ایران در جلسات اینده

٣.لزوم توجه به برنامه ششم توسعه

٤.تحول و ارتقاء خدمات دارویی

٥.لزوم ایجاد کارگروه در کمیته

٦.پیشنهاد مدیریت این مجموعه به جناب دکتر اذرنوش

٧.انتخاب نام مناسب برای این کمیته و تثبیت این کمیته بصورت دایمی

  • دکتر سید سجاد حسینی

  • دکتر سید سجاد حسینی

قاضی زاده:

۲۷ آذر ۱۳۸۹ ساعت ۱۴:۴۴

عدم تعهد داروسازان به ارایه خدمات موجب حذف فنی شد

سرویس: دیگر رسانه‌ها

**عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی درباره حق حذف فنی داروخانه‌ها توسط دیوان عدالت اداری گفت: اگر در داروخانه‌ها کار فنی انجام شود حذف حق فنی ایجاد عارضه می‌کند اما با وضع موجود که عملا بیماران و پزشکان معالج آنها هیچ مشورتی دریافت نمی‌کنند، حذف حق فنی خیلی تفاوتی ایجاد نمی‌کند.

سیدامیرحسین قاضی‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا گفت: دیوان عدالت اداری بر اساس قانون اساسی اجازه تفسیر قوانین را دارد، لذا با تفسیر قوانین برای ابطال برخی مصوبات دستگاه‌ها رای صادر می‌کند.

به گفته وی، مجلس می‌تواند قانون جدیدی برای دریافت تعرفه حق فنی داروخانه‌ها تدوین و تصویب کند البته قانون جدید متضمن بار مالی برای بیمه‌هاست و ممکن است با اختیاراتی که به شورای عالی بیمه‌ها دادیم منافات داشته باشد.

قاضی‌زاده همچنین خاطرنشان کرد: تعرفه حق فنی داروخانه‌ها سه وجه دارد یا باید توسط دولت تامین شود، یا بیمه‌ها باید آن را تامین کنند و یا مردم باید از جیبشان حق فنی داروخانه‌ها را بپردازند، طبیعتا چنین کاری انجام نمی‌دهیم که مردم مجبور شوند از جیبشان این هزینه را پرداخت کنند بخش عمده بار مالی آنچه تصویب می‌کنیم باید توسط دولت یا بیمه‌ها پرداخت شود، اصل دعوا هم از اینجا شروع شد که بیمه‌ها اعلام کردند حق فنی قانونی نیست و آن را نمی‌پردازیم و وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی حق فنی را قانونی دانستند اما نهایتا دیوان عدالت اداری به نفع بیمه‌ها رای به حذف حق فنی داد.

عضو کمیسیون بهداشت درباره پیامدهای حذف حق فنی داروخانه‌ها گفت: حق فنی سه - چهار منظور داشت که همان ویزیت بیماران از باب داروی است، بر این اساس نخستین وظیفه پزشک داروساز این است که گیرنده داروها را در ارتباط با با نحوه مصرف دارو درست توجیه کند، تداخلات دارویی را بررسی کند، در صورت لزوم و بروز اختلالات دارویی به پزشک معالج بیمار مشورت بدهد و تعارضات، مصارف دارو و حجم مصرف دارو را مدیریت کند در صورتی که متاسفانه عملا این کار‌ها توسط پزشکان داروساز انجام نمی‌شود، الان کدام داروخانه‌ها چنین توضیحاتی به بیماران ارایه می‌کنند؟

قاضی زاده همچنین خاطرنشان کرد: عدم تعهد داروسازان به موارد مذکور سبب شد دیوان عدالت اداری این اقدام را انجام دهد لذا باید مسوولان مربوطه و انجمن داروسازان استاندارد‌هایی به این منظور تعیین کنند مانند استاندادهایی که برای ویزیت پزشکان عمومی و متخصص در نظر گرفته شده است مثلا یک پزشک عمومی در هر ساعت با توجه به میانگین زمانی که باید صرف یک بیمار شود نمی‌تواند بیش از 10 بیمار را ویزیت کند و یک پزشک متخصص نمی‌تواند بیش از شش تا هشت بیمار ببیند.

وی افزود: باید چنین استانداردهایی برای داروسازان نیز تعریف شود تا مشورت‌ها به صورت رسمی و کاربردی انجام گیرد، یعنی هر داروخانه‌ای متعهد شود که به بیمار و در صورت لزوم به پزشک معالج بیمار مشاوره دهد، در صورت تحقق این امر پرداخت حق فنی به داروخانه‌ها قابل دفاع است اما با رفتار فعلی و تا قبل از اینکه استانداردها تعیین شود نمی‌توان از این موضوع دفاع کرد.

قاضی‌زاده درباره ورود مجلس به حق فنی داروخانه‌ها گفت: ورود به این موضوع از شئونات شورای عالی بیمه است و بعید می‌دانم مجلس این فرض را برای خود متصور شود که به موضوع ورود پیدا کند چون شورای عالی بیمه محل چنین تصمیم‌گیری‌هایی است لذا دوستان انجمن داروسازان باید به آنجا مراجعه کنند ضمن اینکه سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت هم در شورای عالی بیمه نماینده دارند و قوت آنها برای ورود به این موضوع بیشتر از داخل مجلس است.

عضو کمیسیون بهداشت با تاکید بر اینکه در اصل و اساس و مبنا با حذف حق فنی مخالفم، گفت: البته در صورت ارایه خدماتی که برای دریافت حق فنی در نظر گرفته شده با حذف آن مخالفم اما مقطعا و روشا که هم‌اکنون این خدمات ارایه نمی‌شود با حذف آن مخالف نیستم چراکه نباید به ازای خدمت انجام نشده پول گرفت، وقتی این خدمات ارایه نمی‌شود چرا هزینه آن را به مردم و بیمه‌ها تحمیل کنیم .

قاضی‌زاده در خاتمه به انجمن داروسازان پیشنهاد کرد: نخست استانداردهایی را تعریف و اجرایی کنند سپس برای دریافت حق فنی اقدام کنند، داروسازان ما داوساز هستند خدای ناکرده دارو فروش نیستند، متاسفانه الان داروخانه‌ها تبدیل به داروفروشی و محل فروش لوازم آرایشی شده‌اند که به جای مشاوره‌های پزشکی و دارویی مشاوره‌های زیبایی ارایه می‌کنند که این دور از شان پزشکان داروساز است.

 

  • دکتر سید سجاد حسینی

فتاحی با تأکید بر پایین بودن تعرفه مشاوره داروخانه‌ها:

Description: حق فنی متناسب با تورم کشور تعیین شود۰

حق فنی متناسب با تورم کشور تعیین شود

سرویس: اجتماعی

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با بیان اینکه نرخ حق فنی داروخانه‌ها باید بر اساس نرخ تورم سالیانه کشور تعیین شود٬ گفت: به طور حتم افزایش منطقی حق فنی موجب شکوفایی داروخانه‌ها و تعیین این تعرفه بدون نگاه کارشناسانه، آسیب‌های زیادی را به بخش درمان حوزه سلامت وارد خواهد کرد.

عابد فتاحی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به اعتراض داروخانه‌ها در پایین بودن تعرفه حق فنی، تاکید کرد: متأسفانه با وجود رشد نرخ تورم در کشور، هم‌اکنون شاهد هستیم که حق فنی این مراکز افزایش کمی داشته که این موضوع مشکلات بسیاری را به‌دنبال دارد.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه نرخ حق فنی داروخانه‌ها باید بر اساس نرخ تورم سالیانه کشور تعیین شود٬ افزود: به طور حتم افزایش منطقی حق فنی موجب شکوفایی داروخانه‌ها و افزایش بی‌رویه و بدون نگاه کارشناسانه، آسیب‌های زیادی را به بخش درمان حوزه سلامت وارد خواهد کرد.

این نماینده مجلس نهم٬ با انتقاد از بی‌توجهی مسئولان داروخانه‌ها به موضوع مشاوره‌ دارویی٬ یاد‌آور شد: متأسفانه بعضی از داروخانه‌ها حق فنی را از بیماران دریافت می‌کنند اما هیچ مشاوره‌ای به این افراد نمی‌دهند٬ که این موضوع خلاف قانون به شمار می‌رود.

فتاحی با تاکید بر اینکه حضور پزشک داروساز در داروخانه‌ الزامی است، بیان کرد: همه نسخه‌ها باید از مجرای پزشک داروساز عبور کند و کسی به جزء داروساز نباید بر نسخه‌ها نظارت داشته باشد، بنابراین اگر داروخانه‌ای دارای مراجعات بیشتری است به جای یک داروساز تعداد بیشتری داروساز باید در آنجا حضور داشته باشند تا بتوانند وظایف محوله را به نحو احسن انجام دهند، در این صورت است که تمام بیماران از دریافت توضیحات مورد نیاز برای استفاده از داروها برخوردار خواهند شد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس٬ با مد نظر قرار دادن افزایش نظارت بر عملکرد داروخانه‌ها و نحوه ارائه مشاوره دارویی به بیماران٬ تصریح کرد: وزارت بهداشت٬ درمان و آموزش‌پزشکی و به تبع آن سازمان غذا و دارو باید با برنامه‌ریزی نظارت خود را به صورت گسترده افزایش دهند./

 منبع:http://www.icana.ir/Fa/News/205856

  • دکتر سید سجاد حسینی

منوچهری با یادآوری ابطال مصوبه حق فنی داروخانه‌ها مطرح کرد:

Description: انتقاد از امتناع داروسازها در ارایه توضیحات درباره مصرف دارو به بیمار

انتقاد از امتناع داروسازها در ارایه توضیحات درباره مصرف دارو به بیمار

سرویس: اجتماعی

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، درباره ابطال مصوبه حق فنی داروخانه‌ها از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری، گفت: در اغلب موارد داروساز وظایف حق فنی خود را مبنی بر ارایه توضیحات به بیمار برای نحوه مصرف دارو به بیمار انجام نمی‌دهد لذا همین مساله حق مسئول فنی‌ را زیر سوال می‌برد.

نعمت‌الله منوچهری در گفت وگو با خبرنگار فرهنگی خبرگزاری خانه ملت، با یادآوری رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبه حق فنی داروخانه‌ها،‌ افزود: به طور حتم باید در این مورد کار کارشناسی صورت گیرد تا هم منافع داروسازان دیده و هم منافع مردم درنظر گرفته شود.

نماینده مردم پاوه، جوانمرد، ثلاث باباجانی و روانسر در مجلس شورای اسلامی، درباره حق فنی داروخانه‌ها، ادامه داد: زمانی که بیمار نسخه‌ای را به داروخانه می‌برد داروساز باید نسخه را ببیند و نسبت به مصرف آن دارو توضیحاتی را به بیمار ارایه کند که در اغلب موارد شاهد هستیم چنین اتفاقی در داروخانه‌ها نمی‌افتد.

این نماینده مردم در مجلس نهم،‌ تصریح کرد: در معدود داروخانه‌هایی شاهد هستیم که دکتر داروساز نحوه مصرف و عوارض داروها را به بیمار توضیح می‌دهد اما در اغلب داروخانه‌ها دارو به وسیله نسخه‌پیچ پیچیده می‌شود و در اختیار بیمار قرار می‌گیرد.

منوچهری یادآور شد: این اقدامات باعث شده حق مسئول فنی‌ها زیر سوال رود و نباید رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری منجر به اعتراضات جدی آنها شود زیرا به ندرت داروسازها در این میان به وظایف خود عمل می‌کنند.

وی تاکید کرد:‌ وزارت بهداشت باید داروسازان را ملزم به انجام توضیحات به نحوه مصرف داروها به بیمار کند که متاسفانه به دلیل نبود ضمانت اجرایی بعد از مدتی داروساز از این اقدام سر باز می‌زند، این وزارتخانه می‌تواند داروساز را قانع کند که بیش از 20 درصد از فروش دارو به داروخانه‌ها تعلق می‌گیرد لذا همین میزان برای آنها کفایت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، صبح دیروز دوشنبه (16 تیر) در جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، اعضای هیأت عمومی با رأی بالایی با حضور نمایندگان وزارت بهداشت مصوبه حق فنی داروخانه‌ها یا حق حرفه‌ای را ابطال کردند./

 منبع:http://www.icana.ir/Fa/News/258424

  • دکتر سید سجاد حسینی

حق فنی داروخانه‌ها از حقوق داروساز است/مجلس ابطال حق فنی داروخانه‌ها را بررسی می‌کند

سرویس: اجتماعی

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با تاکید بر اینکه حق فنی داروخانه‌ها از حقوق داروساز است، گفت: تطبیق سازگاری داروهای تجویز شده برای بیمار، بررسی عوارض جانبی شایع و خطرناک دارو یا کم‌خطر بودن آن از جمله وظایفی است که داروساز باید به بیمار آموزش دهد.

سیامک مره‌صدق در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری خانه ملت، درباره ابطال حق فنی داروخانه‌ها از سوی دیوان عدالت اداری، افزود: حق فنی متعلق به مسئول داروخانه است که موظف به  تطبیق سازگاری داروهای تجویز شده از سوی پزشکان برای بیمار یا  بررسی کم خطرتر بودن نوع دارو است.

نماینده مردم کلیمیان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: همچنین عوارض جانبی شایع و خطرناک دارو یا مواردی که بیمار باید دارو را قطع کرده و به پزشک مراجعه کند نیز از دیگر مواردی است که از سوی داروساز باید  به بیمار آموزش داده شود.

این نماینده مردم در مجلس نهم، تصریح کرد: از سوی دیگر در سیستم‌های بیمارستانی و بیماران بستری نیز داروساز بالینی باید در زمان ویزیت بیمار توسط تیم پزشکی حضور داشته باشد و اقداماتی از جمله تعیین میزان مصرف دارو از سوی بیمار یا تجویز بهترین شکل دارو برای بیمار را مدنظر قرار داده و راهنمایی‌های لازم را به تیم پزشکی ارایه کند.

مره‌صدق با یادآوری اینکه حضور نداشتن مسئول فنی داروخانه‌ها یا ممانعت از وظایف یادشده از سوی وی مشکلاتی را ایجاد می‌کند، تاکید کرد: در آن زمان، مساله‌ای به نام حق فنی دیگر موضوعیت قانونی و منطقی خود را از دست می‌دهد.

وی افزود: به صورت رندوم متوجه شدم گروه قابل توجهی از داروسازان به وظایف خود عمل می‌کنند اما در برخی موارد شاهد بودیم که این موارد انجام نشده بود که این می‌توانست منجر به آغاز یک مشکل عمده‌ای برای بیمار شود.

نماینده مردم کلیمیان در مجلس شورای اسلامی، درباره بررسی مجلس نسبت به ابطال حق فنی داروخانه ها از سوی دیوان عدالت اداری، یادآور شد: بدون‌شک نظارت بر عملکرد داروخانه‌ها بر عهده سازمان غذا و داو و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است اما بدون‌شک کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به عنوان اهرم نظارتی بر فرآیندهای بهداشتی و درمانی تمام تلاش خود را به کار گرفته اما باز معتقد هستم که باید در این زمینه بیشتر کار کنیم.

به گزارش خانه ملت، روز دوشنبه (16 تیر) در جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، اعضای هیأت عمومی با رأی بالایی با حضور نمایندگان وزارت بهداشت مصوبه حق فنی داروخانه‌ها یا حق حرفه‌ای را ابطال کردند که این اقدام با اعتراض داروسازان مواجه شد.

بر این اساس وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد که طی روزهای آینده در مورد حق فنی داروخانه‌ها تصمیم‌گیری خواهد شد./

منبع:

 http://www.icana.ir/Fa/News/259673

  • دکتر سید سجاد حسینی
استدلال دیوان عدالت اداری برای منع دریافت حق فنی داروخانه‌ها
رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبه هیات وزیران که مجوزی برای دریافت حق فنی از مردم توسط داروخانه‌ها بود منتشر شد.

مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است و به موجب رأی شماره 199- 3/ 3/ 1388 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه شماره 71858/ت32319ه- 9/ 12/ 1383 هیأت وزیران در تعیین تعرفه حق فنی ارائه دارو در داروخانه ها به لحاظ این که مغایر ماده 8 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب سال 1373 است ابطال شده است؛ بنابراین رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی هیأت وزیران الزامی بوده است.

نظر به این که در ردیف‌های الف و ب بند 4 مصوبه شماره 21463/ت50503ه - 30/ 2/ 1393 هیأت وزیران، با تلقی تکالیف مسؤول فنی داروخانه ها در زمره امور تشخیصی و درمانی ، تعرفه خدمات حرفه ای داروسازان تصویب شده است به جهت این که اولاً: بندهای مذکور مغایر مفاد رأی شماره 199-3/ 3/ 1388هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد.

ثانیاً: بند 15 ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال 1367، ناظر بر تعیین مبانی محاسبه هزینه های خدمات تشخیصی، درمانی و دارویی و بهزیستی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و تعیین مبانی غیر از تجویز تعیین مبالغی تحت عنوان تعرفه خدمات حرفه ای یا فنی داروسازان می باشد.

ثالثاً: در بند ه ماده 38 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مبنای صدور مصوبه مورد اعتراض می باشد تعیین تعرفه سلامت صرفاً برای ارائه دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص مورد حکم قرار گرفته است و راجع به تعیین تعرفه اخذ مبالغی به عنوان حق فنی یا خدمات حرفه ای توسط داروخانه ها که خدمات آنها از مصادیق خدمات تشخیصی، درمانی محسوب نمی شود متضمن حکمی نیست. ضمن این که طبق ماده 226 قانون برنامه پنجم مورد اشاره « احکام قوانین و مقرراتی که لغو یا اصلاح آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است در صورت مغایرت با احکام این قانون در طول برنامه موقوف الاجرا» قلمداد شده است. بنا به مراتب، مقرره مورد اعتراض مستنداً به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.»

  • دکتر سید سجاد حسینی