آلبومین انسانی 20%,100mL

ALBUMIN (HUMAN) 20%,100mL PARENTERAL INJECTION, SOLUTION

 • نام عمومی انگلیسی: ALBUMIN (HUMAN) 20%,100mL PARENTERAL INJECTION, SOLUTION
 • نام برند انگلیسی:
 • نام عمومی فارسی: آلبومین انسانی 20%,100mL
 • نام برند فارسی:
 • سازنده: داروسازی امین
+ موارد بیشتر - بستن

کد :eRx117031

ناموجود

لیست فروشندگان این کالا

برای این محصول فروشنده ای پیدا نشد.

مشخصات محصول

آلبومین انسانی 20%,100mL

ALBUMIN (HUMAN) 20%,100mL PARENTERAL INJECTION, SOLUTION

مشخصات محصول

 • نام عمومی انگلیسی
  ALBUMIN (HUMAN) 20%,100mL PARENTERAL INJECTION, SOLUTION
 • نام برند انگلیسی
 • نام عمومی فارسی
  آلبومین انسانی 20%,100mL
 • نام برند فارسی
 • سازنده
  داروسازی امین
 • کد eRx
  eRx117031

نقد و بررسی

آلبومین انسانی 20%,100mL

ALBUMIN (HUMAN) 20%,100mL PARENTERAL INJECTION, SOLUTION

1 ـ سرعت انفوزیون محلول حاوی آلبومین باید 2 ml/min ـ1 باشد.باوجود این، سرعت انفوزیون و حجم تام آلبومین مورد نیاز باید براساس پاسخ همودینامیک بیمار تعیین شود. 2 ـ آلبومین باوراپامیل هیدروکلراید،محلولهای حاوی الکل، محلولهای اسیدآمینه و چربی امولسیونه ناسازگاری دارد.
نارسایی احتقانی قلب،کاهش قابلیت انقباضی عضله قلب،خیزریوی و احتباس آب و املاح بامصرف این دارو گزارش شده است .
1 ـ محلول های حاوی آلبومین را می توان بدون درنظر گرفتن گروه خونی، به بیماران تزریق نمود. 2 ـ محلول حاوی آلبومین را می توان بدون رقیق نمودن یا پس از رقیق کردن بامحلول تزریقی کلرورسدیم 0/9 درصد یا محلول تزریقی دکستروز 5 درصد مصرف نمودنباید از آب استریل برای تزریق برای این منظور استفاده نمود. موارد منع مصرف: این دارو در کم خونی شدید، نارسایی قلبی، زیادی حجم خون وخیز ریوی نباید مصرف شود.
نیمه عمر دفع دارو 20ـ15روز است . رقیق شدن خون ناشی ازمصرف این فرآورده طی چند دقیقه بروزمی کند. طول اثر دارو به حجم اولیه خون بستگی دارد. اگر حجم خون کاهش یافته باشد، افزایش حجم به مدت چند ساعت باقی می ماند. در بیمارانی که حجم خون آنها طبیعی است، اثر دارو به مدت کمتری باقی خواهد ماند.
آلبومین یک تنظیم کننده مهم حجم خون در گردش است و 80 ـ70درصد فشار انکوتیک پلاسما را ایجادمی کند. انفوزیون محلول 5 درصد آلبومین از نظرایجاد فشار انکوتیک معادل با حجم مساوی از پلاسما است و حجم خون رابه میزان تقریبا برابر با حجم آلبومین انفوزیون شده افزایش می دهد. آلبومین سبب افزایش موقت حجم خون می شود که منجر به کاهش غلظت و ویسکوزیته خون می شود.
محلولهای حاوی آلبومین در درمان فوری کمی حجم خون همراه یابدون شوک، کمی پروتئین خون، دربیمارانی که دچار سوختگیهای شدیدشده اند، به منظور حفظ حجم پلاسما وغلظت پروتئین و جلوگیری از غلیظشدن خون، به عنوان داروی کمکی برای رقیق نمودن خون در اعمال جراحی بای پس قلبی ـ عروقی و همچنین برای کنترل خیز در نفروز حاد یا سندرم حاد نفروتیک در بیمارانی که به درمان با سیکلوفسفامیدو کورتیکواستروئید پاسخ نمی دهند، و نیزدر درمان کمکی پانکراتیت یا عفونتهای داخل حفره شکم مصرف می شود. محلول غلیظ آلبومین به صورت کمکی در درمان بیماران تحت همودیالیز و نارسایی حادکبدی زیادی بیلی روبین خون نوزادان مصرف می شود.مقدار مصرف: بزرگسالان برای افزایش حجم خون 25گرم آلبومین باسرعتی که بیمار می تواندتحمل کند، انفوزیون وریدی می شود. درصورت عدم پاسخ طی 30ـ15 دقیقه، این مقدار مصرف را می توان تکرار نمود. درکاهش پروتئین خون، 70ـ50 گرم ازمحلول 20 درصد، با سرعت 100 میلی لیترطی 40ـ30 دقیقه انفوزیون وریدی می شود. در سوختگی های شدید، پس ازتجویز حجم های زیاد از محلولهای تزریقی و حفظ حجم پلاسما، پس از 24 ساعت،ابتدا 25 گرم انفوزیون وریدی می شود وسپس مقدار مصرف باید به گونه ای تنظیم شود که غلظت آلبومین پلاسما در حد 25 g/L باقی بماند. در بای پس قلبی ـعروقی، غلظت پلاسمائی آلبومین باید درحد 25 g/L نگهداری شود. در سندرم نفروتیک حاد و نفروز حاد، 25 گرم ازمحلول غلیظ همراه با یک داروی مدرمناسب، یکبار در روز برای 10ـ7 روزانفوزیون وریدی می شود. در همودیالیز مقدار 25 g از محلول 20%به صورت انفوزیون وریدی مصرف می شود. بیشینه مقدار مصرف دربزرگسالان تا g/kg 2 طی 24 ساعت است . کودکان برای افزایش حجم خون،12/5ـ2/5 گرم (یا g/kg 1 ـ 0.5) باسرعتی که برای بیمار قابل تحمل است، انفوزیون وریدی می شود. در صورت عدم پاسخ کافی طی 30ـ15 دقیقه، مصرف یک دوزاضافی توصیه می شود. در سوختگی های شدید، پس از تجویز حجمهای زیاد ازمحلولهای تزریقی و حفظ حجم پلاسما،پس از 24 ساعت، ابتدا 25 گرم انفوزیون وریدی می شود و سپس مقدار مصرف باید به گونه ای تنظیم شود که غلظت آلبومین پلاسما در حد g/L 25 ـ20 باقی بماند. در درمان زیادی بیلی روبین نوزادان g/kg 1 از محلول غلیظ در طول انتقال خون یا 2ـ1 ساعت قبل از آن انفوزیون وریدی می شود.

محصولات مرتبط

مشاهده همه