آسماویت 200 میلی لیتر سوسپانسیون
ASMAVIT 200 ML SUSPENSION
سازنده: مایر ارگانیکس 38,700 تومان
پلارژین کیدز شربت
PELARGINE KIDS SYRUP
سازنده: پارس گیتا دارو 29,000 تومان