ابسیکسی ماب 2mg/1mL,5mL تزریقی
سازنده: Isu Abxis 310,000 تومان
آلتپلاز 10mg پودر برای سوسپانسیون تزریقی
سازنده: Boehringer Ingelheim 705,500 تومان
آلتپلاز 50mg پودر برای سوسپانسیون تزریقی
سازنده: Boehringer Ingelheim 1,799,700 تومان
اپیکسابان 2.5mg قرص خوراکی
سازنده: داروسازی ابوریحان 40,200 تومان
اپیکسابان 2.5mg قرص خوراکی
سازنده: Bristol-myers Squibb
اپیکسابان 2.5mg قرص خوراکی
سازنده: آرنا حیات دانش 54,000 تومان
اپیکسابان 5mg قرص خوراکی
سازنده: Bristol-myers Squibb 105,000 تومان
اپیکسابان 5mg قرص خوراکی
سازنده: آرنا حیات دانش 72,000 تومان
اپیکسابان 5mg قرص خوراکی
سازنده: داروسازی ابوریحان 52,500 تومان
آ اس آ (استیل سالیسیلیک اسید) 100mg قرص جویدنی خوراکی
سازنده: کارخانجات دارو پخش 800 تومان
آ اس آ (استیل سالیسیلیک اسید) 100mg قرص جویدنی خوراکی
سازنده: لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا 7 تومان
آ اس آ (استیل سالیسیلیک اسید) 100mg قرص جویدنی خوراکی
سازنده: داروسازی تولید دارو 20,000 تومان
آ اس آ (استیل سالیسیلیک اسید) 100mg قرص جویدنی خوراکی
سازنده: داروسازی جالینوس 20,000 تومان