آلومینیوم/منیزیم 200mg/200mg قرص جویدنی خوراکی
ALUMINIUM/MAGNESIUM 200mg/200mg ORAL TABLET, CHEWABLE
سازنده: لابراتوار دارو سازی آرایشی و بهداشتی مینا سهامی