مرطوب کننده چشم و لنز 0.35mL
سازنده: نماینده دیدگاه طب
اشک مصنوعی 0.5mL قطره
سازنده: Dr. Gerhard Mann Chem-pharm Fabrik 136,000 تومان
محلول مرطوب کننده لنز 8mL
سازنده: نماینده بهستان بهداشت
مرطوب کننده چشم و لنز 10mL
سازنده: نماینده دیدگاه طب 55,000 تومان