فرآورده سنتی روغن ظرف 30 گرمی
سازنده: علمی تحقیقاتی فراطب ایساتیس شرق
فرآورده سنتی روغن شیشه 15 میلی لیتری
سازنده: نوشداروی توسن سلامت
فرآورده سنتی روغن شیشه 18 میلی لیتری
سازنده: تعاونی 320 فراورده های گیاهی ئیلاخ(شفا)
فرآورده سنتی روغن ظرف 18 میلی لیتری
سازنده: مهربان پخش مهربانی 10,000 تومان
فرآورده سنتی روغن ظرف 30 میلی لیتری
سازنده: تقدیس هرب 7,500 تومان
گیاهی 30 میلی لیتر اسپری بینی
سازنده: کشت و صنعت و داروسازی گیاه اسانس دکتر سلیمانی 24,500 تومان