آ.ث.آ 162.5mg/32.5mg/325mg قرص خوراکی
سازنده: البرز دارو 40,000 تومان
استامینوفن 325mg قرص خوراکی
سازنده: داروسازی تهران دارو 35,000 تومان
استامینوفن 125mg شیاف مقعدی
سازنده: ایران آوند فر 12,000 تومان
استامینوفن 100mg,15mL قطره محلول خوراکی
سازنده: داروسازی امین 8,500 تومان
استامینوفن 120mg/5mL,120mL سوسپانسیون خوراکی
سازنده: لابراتوار های دنیای بهداشت 15,000 تومان
استامینوفن 120mg/5mL,120mL سوسپانسیون خوراکی
سازنده: داروسازی اکسیر 15,000 تومان
استامینوفن 80mg قرص برای محلول خوراکی
سازنده: بازرگانی تدبیر کالای جم 1,500 تومان
استامینوفن 120mg/5mL,120mL سوسپانسیون خوراکی
سازنده: فارماشیمی 6,500 تومان
استامینوفن 120mg/5mL,60mL محلول خوراکی
سازنده: داروئی آرایشی و بهداشتی مینو 7,500 تومان
استامینوفن 100mg,15mL قطره محلول خوراکی
سازنده: داروسازی خوارزمی 6,500 تومان
استامینوفن 325 م گ شیاف مقعدی
سازنده: کارخانجات دارو پخش 4,500 تومان
آ.ث.آ 162.5mg/32.5mg/325mg قرص خوراکی
سازنده: داروسازی تولید دارو 55,000 تومان
استامینوفن 100mg,15mL قطره محلول خوراکی
سازنده: دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان 8,500 تومان
استامینوفن 120mg/5mL,120mL سوسپانسیون خوراکی
سازنده: البرز دارو 15,000 تومان
استامینوفن 500mg قرص خوراکی
سازنده: دارو سازی آرامیس فارمد 12,000 تومان
استامینوفن 325mg کپسول با روکش ژلاتینی خوراکی
سازنده: داروسازی دانا 35,000 تومان
استامینوفن 500mg کپسول با روکش ژلاتینی خوراکی
سازنده: داروسازی دانا 50,000 تومان
استامینوفن 500mg قرص خوراکی
سازنده: دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان 6,000 تومان