استامینوفن 325mg قرص خوراکی
ACETAMINOPHEN 325mg ORAL TABLET
سازنده: داروسازی تهران دارو 13,500 تومان
استامینوفن 125mg شیاف مقعدی
ACETAMINOPHEN 125mg RECTAL SUPPOSITORY
سازنده: ایران آوند فر 7,500 تومان
استامینوفن 120mg/5mL,120mL سوسپانسیون خوراکی
ACETAMINOPHEN 120mg/5mL,120mL ORAL SUSPENSION
سازنده: لابراتوار های دنیای بهداشت 15,000 تومان
استامینوفن 80mg قرص برای محلول خوراکی
ACETAMINOPHEN 80mg ORAL TABLET, FOR SOLUTION
سازنده: بازرگانی تدبیر کالای جم 1,500 تومان
استامینوفن 120mg/5mL,60mL محلول خوراکی
ACETAMINOPHEN 120mg/5mL,60mL ORAL SOLUTION
سازنده: داروئی آرایشی و بهداشتی مینو 7,500 تومان
استامینوفن 325 م گ شیاف مقعدی
ACETAMINOPHEN 325 mg RECTAL SUPPOSITORY
سازنده: کارخانجات دارو پخش 4,500 تومان
استامینوفن 100mg,15mL قطره محلول خوراکی
ACETAMINOPHEN 100mg,15mL ORAL SOLUTION/ DROPS
سازنده: دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان 7,000 تومان
استامینوفن 500mg قرص خوراکی
ACETAMINOPHEN 500mg ORAL TABLET
سازنده: دارو سازی آرامیس فارمد 12,000 تومان
استامینوفن 500mg قرص خوراکی
ACETAMINOPHEN 500mg ORAL TABLET
سازنده: دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان 6,000 تومان