ستیریزین هیدروکلراید 10mg کپسول با روکش ژلاتینی خوراکی
سازنده: داروسازی تهران دارو 180 تومان
ستیریزین هیدروکلراید 10mg قرص خوراکی
سازنده: Salutas Pharma Gmbh 6,600 تومان
ستیریزین هیدروکلراید 10mg قرص خوراکی
سازنده: تولید مواد داروئی درسا دارو 5,610 تومان
ستیریزین هیدروکلراید 10mg قرص خوراکی
سازنده: داروسازی خوارزمی 5,610 تومان
ستیریزین هیدروکلراید 10mg قرص خوراکی
سازنده: دارو سازی حکیم 5,610 تومان
ستیریزین هیدروکلراید 10mg قرص خوراکی
سازنده: داروسازی اوه سینا 11,220 تومان
ستیریزین هیدروکلراید 10mg قرص خوراکی
سازنده: دارو سازی سها 5,610 تومان
ستیریزین هیدروکلراید 10 mg قرص خوراکی
سازنده: لابراتوارهای رازک 18,700 تومان
ستیریزین هیدروکلراید 10mg قرص خوراکی
سازنده: رامو فارمین 18,700 تومان
ستیریزین هیدروکلراید 10mg قرص خوراکی
سازنده: داروسازی آریا 18,700 تومان
ستیریزین هیدروکلراید 10mg قرص خوراکی
سازنده: پورسینا 5,610 تومان
ستیریزین هیدروکلراید 10mg قرص خوراکی
سازنده: داروسازی تولید دارو 18,700 تومان
ستیریزین هیدروکلراید 10mg قرص خوراکی
سازنده: کارخانجات دارو پخش 18,700 تومان
ستیریزین هیدروکلراید 10mg قرص خوراکی
سازنده: لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا 3,740 تومان
ستیریزین هیدروکلراید 10mg قرص خوراکی
سازنده: داروسازی تهران دارو 6,900 تومان
ستیریزین هیدروکلراید 10mg قرص خوراکی
سازنده: داروسازی دکتر عبیدی 5,610 تومان
ستیریزین هیدروکلراید 10mg قرص خوراکی
سازنده: اکتوورکو 6,600 تومان