فرآورده سنتی شربت ظرف 120 میلی لیتری
سازنده: باریج اسانس 14,100 تومان
کولی بیبی 15 میلی لیتر قطره
سازنده: Labialfarma 75,000 تومان
بیبی میل حاوی پره بیوتیک 300 گرم پودر
سازنده: داروسازی و مکملهای غذایی کارن 43,000 تومان
کالموزین دایجسشن
سازنده: AGRICULTURE BIOLOGIQUE
فمی لاکت توپلاس کپسول
سازنده: زیست تخمیر 50,100 تومان
اینفاترینی 125 میلی لیتر مایع
سازنده: شفا یاب گستر 18,900 تومان
کیدی لاکت زینک 1 گرم ساشه
سازنده: زیست تخمیر 38,000 تومان
پویا 15 میلی لیتر قطره
سازنده: گسترش میلاد فارمد 49,200 تومان
کولیک اِید 30 میلی لیتر قطره
سازنده: ویتابیوتیکس لابراتوار 19,480 تومان
گریپ میکسچر 145 میلی لیتر شربت
سازنده: هاروی اسکروتن 19,900 تومان
کیدی لاکت 1 گرم ساشه
سازنده: زیست تخمیر 27,000 تومان
پدی لاکت 15 میلی لیتر طعم پرتغال قطره خوراکی
سازنده: زیست تخمیر 43,000 تومان
رامنوفلور 5 میلی لیتر قطره خوراکی
سازنده: فرادارو فن آور مهر 31,500 تومان
روتفلور 5 میلی لیتر قطره خوراکی
سازنده: فرادارو فن آور مهر 29,800 تومان
دارو طبیعی 30 میلی لیتر قطره خوراکی
سازنده: داروسازی تولید دارو