فرآورده سنتی روغن شیشه 7 میلی لیتری
سازنده: نوشداروی توسن سلامت