فرآورده سنتی شربت شیشه 120 میلی لیتری
سازنده: باریج اسانس 21,500 تومان
فرآورده سنتی روغن ۳۵ میلی لیتر
سازنده: داروسازی بنیان دارو
فرآورده سنتی روغن اسپری 45 میلی لیتری
سازنده: سینا فرآور اسپادانا 15,000 تومان
فرآورده سنتی کپسول
سازنده: باریج اسانس
فرآورده سنتی روغن ظرف 30 میلی لیتری
سازنده: پودینه گیاه رنگین
فرآورده سنتی روغن شیشه 18 میلی لیتری
سازنده: مهربان پخش مهربانی 11,000 تومان
فرآورده سنتی پودر ظرف 100 گرمی
سازنده: اسماعیل ناظم
فرآورده سنتی معجون ظرف 100 گرمی
سازنده: اسماعیل ناظم
فرآورده سنتی کپسول
سازنده: نیاک 25,000 تومان
فرآورده سنتی قرص
سازنده: دکتر غلامرضا کرد افشار
فرآورده سنتی کپسول
سازنده: بوعلی دارو
دوا البلغم الکتری 150g
سازنده: بوعلی دارو قم
زینک پلاس قرص
سازنده: صنایع مکمل سازی ستارگان نیک 30,000 تومان
من ویت بالای 50 سال سافت ژل
سازنده: Robinson Pharma Inc 91,100 تومان
تونیک جین سین 120 میلی لیتر شربت
سازنده: گل دارو 27,000 تومان