برطرف کننده مشکلات آلرژیک 2%,10mL
سازنده: نماینده پارس كورش طب 20,000 تومان
برطرف کننده مشکلات آلرژیک 2%,0.5mL
سازنده: نماینده پارس كورش طب 15,000 تومان
اسپری بینی 10mL
سازنده: نماینده اکبریه 682,000 تومان
اسپری بینی 10mL
سازنده: نماینده اکبریه 23,100 تومان
اسپری بینی 10mL
سازنده: نماینده اکبریه 23,100 تومان
اسپری جلوگیری از خشک شدن مخاط بینی 20mL
سازنده: نماینده تچرا دارو 43,000 تومان
اسپری جلوگیری از خشک شدن مخاط بینی 20mL
سازنده: نماینده تچرا دارو 49,000 تومان
اسپری جلوگیری از خشک شدن مخاط بینی 20mL
سازنده: نماینده تچرا دارو 49,000 تومان
اسپری جلوگیری از خشک شدن مخاط بینی 20mL
سازنده: نماینده تچرا دارو 45,000 تومان
برطرف کننده مشکلات آلرژیک 20mL
سازنده: نماینده پارس كورش طب 20,000 تومان
برطرف کننده مشکلات آلرژیک Container20mL
سازنده: نماینده پارس كورش طب 20,000 تومان
برطرف کننده مشکلات آلرژیک Container20mL
سازنده: نماینده پارس كورش طب 20,000 تومان
ضد احتقان بینی 150mL
سازنده: نماینده نوین آفرین فردا
ست شستشوی بینی وسینوس 1.5g/177mL
سازنده: کاوش اندیش مانی 23,000 تومان
ضد احتقان بینی 100mL
سازنده: نماینده نوین آفرین فردا
ژل تزریقی پوستی 1mLprefilledsyringe
سازنده: نماینده مبتکران دنیای فردا
ژل تزریقی پوستی 1mLprefilledsyringe
سازنده: نماینده مبتکران دنیای فردا
ژل تزریقی پوستی 1mLprefilledsyringe
سازنده: نماینده مبتکران دنیای فردا
ژل تزریقی پوستی 1mL
سازنده: نماینده پاییزان تجارت مهر 2,900,000 تومان
ژل تزریقی پوستی 1mL
سازنده: نماینده پاییزان تجارت مهر 2,900,000 تومان