آنتی هیستامین دکونژستانت 4mg/10mg قرص خوراکی
ANTIHISTAMINE DECONGESTANT 4mg/10mg ORAL TABLET
سازنده: لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا 26 تومان