داروی سنتی قطره 20 میلی لیتر
TRADITIONAL MEDICINS 20mL DROP
سازنده: علمی تحقیقاتی فراطب ایساتیس شرق
فرآورده سنتی روغن ظرف 30 میلی لیتری
TRADITIONAL MEDICINS 30mL OIL
سازنده: علمی تحقیقاتی فراطب ایساتیس شرق
فرآورده سنتی روغن شیشه 18 میلی لیتری
Traditional product of 1۸ ml glass oil
سازنده: تعاونی 320 فراورده های گیاهی ئیلاخ(شفا)
فرآورده سنتی روغن شیشه 18 میلی لیتری
Traditional ۱۸ ml glass oil product
سازنده: مهربان پخش مهربانی 10,000 تومان
زعفران 15 میلی لیتر قطره خوراکی
ZAFERAN 15 ML ORAL DROP
سازنده: دارویی زرد بند 44,500 تومان
فرآورده طبیعی کپسول
NATURAL MEDICINES CAP
سازنده: گیاهان قائم دارو 33,000 تومان