مرطوب کننده چشم 2%,0.5mL
سازنده: نماینده پارس كورش طب