فرآورده سنتی شربت ظرف 120 میلی لیتری
TRADITIONAL MEDICINS 120mL SYRUP
سازنده: علمی تحقیقاتی فراطب ایساتیس شرق 13,600 تومان
فرآورده سنتی شربت ظرف 250 گرمی
TRADITIONAL MEDICINS 200mL SYRUP
سازنده: داروسازی نیاک 20,000 تومان
فرآورده سنتی شربت ظرف 200
TRADITIONAL MEDICINS 200mL SYRUP
سازنده: علمی تحقیقاتی فراطب ایساتیس شرق 15,000 تومان
داروی سنتی شربت 250 میلی لیتر
TRADITIONAL MEDICINS 250mL SYRUP
سازنده: طلای سبز طوبی 15,000 تومان
فرآورده سنتی روغن شیشه 18 میلی لیتری
Traditional ۱۸ ml glass oil product
سازنده: مهربان پخش مهربانی 10,000 تومان
فرآورده سنتی کپسول
Traditional capsule products
سازنده: نیاک 25,000 تومان
اسپری تنفسی
spray inhalation
سازنده: داروسازی جابرابن حیان 241,300 تومان