فرآورده سنتی شربت ظرف 250 گرمی
TRADITIONAL MEDICINS 200mL SYRUP
سازنده: داروسازی نیاک 20,000 تومان
فرآورده سنتی شربت ظرف 200
TRADITIONAL MEDICINS 200mL SYRUP
سازنده: علمی تحقیقاتی فراطب ایساتیس شرق 15,000 تومان
داروی سنتی شربت 250 میلی لیتر
TRADITIONAL MEDICINS 250mL SYRUP
سازنده: طلای سبز طوبی 15,000 تومان
فرآورده سنتی روغن شیشه 18 میلی لیتری
Traditional ۱۸ ml glass oil product
سازنده: مهربان پخش مهربانی 10,000 تومان
فرآورده طبیعی 30ml قطره
NATURAL MEDICINES CAP
سازنده: گیاهان قائم دارو 20,000 تومان