داکسی سیکلین 100mg کپسول خوراکی
DOXYCYCLINE 100mg ORAL CAPSULE
سازنده: دارو سازی حکیم 22,500 تومان
داکسی سیکلین 100mg کپسول خوراکی
DOXYCYCLINE 100mg ORAL CAPSULE
سازنده: دارو سازی سها 10,800 تومان
داکسی سیکلین 100mg کپسول خوراکی
DOXYCYCLINE 100mg ORAL CAPSULE
سازنده: لابراتوارهای رازک 225 تومان
آمپی سیلین 125mg/5mL,100mL پودر خوراکی
AMPICILLIN 125mg/5mL,100mL ORAL POWDER, FOR SUSPENSION
سازنده: لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا 4,100 تومان
آمپی سیلین 250mg کپسول خوراکی
AMPICILLIN 250mg ORAL CAPSULE
سازنده: لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا 160 تومان
آمپی سیلین 250mg کپسول خوراکی
AMPICILLIN 250mg ORAL CAPSULE
سازنده: داروسازی تولید دارو 160 تومان
آمپی سیلین 250mg کپسول خوراکی
AMPICILLIN 250mg ORAL CAPSULE
سازنده: داروسازی کوثر 1,600 تومان