رنگ آمیزی داخل چشم 1mL
سازنده: ابزار طب پویا
مرطوب کننده چشم 2%,0.5mL
سازنده: نماینده پارس كورش طب
درمان خشکی و خستگی چشم 10mL
سازنده: نماینده بینا چشم تهران
مرطوب کننده چشم و لنز 0.35mL
سازنده: نماینده دیدگاه طب
قطره برطرف کننده خشکی چشم 10mL
سازنده: نماینده شفا یاب گستر
قطره برطرف کننده خشکی چشم 10mL
سازنده: نماینده شفا یاب گستر 406,700 تومان
محلول برطرف کننده خشکی چشم 15mL
سازنده: تولیدی داروئی بهداشتی لیوار 46,500 تومان
محلول برطرف کننده خشکی چشم 6mL
سازنده: تولیدی داروئی بهداشتی لیوار 20,400 تومان
محلول برطرف کننده خشکی چشم 0.35mL
سازنده: تولیدی داروئی بهداشتی لیوار
اشک مصنوعی 0.5mL قطره
سازنده: Dr. Gerhard Mann Chem-pharm Fabrik 136,000 تومان
محلول مرطوب کننده لنز 8mL
سازنده: نماینده بهستان بهداشت
ژل تزریقی داخل چشمی 2mil
سازنده: نماینده تجهیزات پزشکی ابطحی
ژل تزریقی داخل چشمی 1mL
سازنده: نماینده ابزار طب پویا
ژل تزریقی داخل چشمی 2mL
سازنده: نماینده دیدگاه طب
مرطوب کننده چشم و لنز 10mL
سازنده: نماینده دیدگاه طب 55,000 تومان
ژل تزریقی داخل چشمی 0.8mL
سازنده: نماینده فجرشاهد
ژل تزریقی داخل چشمی 0.85mL
سازنده: نماینده نگاه طب مهر آریا
ژل تزریقی داخل چشمی 1.4mL
سازنده: نماینده تجهیزات پزشکی ابطحی
ژل تزریقی داخل چشمی 0.85mL
سازنده: نماینده تجهیزات پزشکی و دارویی پورا طب
رنگ آمیزی داخل چشم 2mL
سازنده: ابزار طب پویا