مکمل رژیمی آهن 27 میلی گرم قرص
DIETARY SUPPLEMENT IRON 27 MG TAB
سازنده: 21 Century Healthcare Inc 83,000 تومان
امگا3و6و9 کپسول نرم
OMEGA3,6,9 SOFTGEL
سازنده: گنجینه سلامت پاسارگاد
کوکیوتن 100 م گ کپسول نرم
COQ10 100MG SOFTGEL
سازنده: تولیدی دایا خوراک و بهداشت
کوکیوتن 50 م گ کپسول نرم
COQ10 50MG SOFTGEL
سازنده: تولیدی دایا خوراک و بهداشت
آمی فر اِس فروس سولفات قرص
AMIFER S FERROUS SULPHATE TAB
سازنده: داروسازی امین 8,000 تومان
آهن آیزن قرص
EISEN IRON TAB
سازنده: Euro Otc Pharma 70,000 تومان
پریناویت ایزن قرص
PRENAVIT EISEN TAB
سازنده: Euro Otc Pharma 68,000 تومان