فرآورده سنتی روغن اسپری 45 میلی لیتری
TRADITIONAL MEDICINS 45mL OIL
سازنده: سینا فرآور اسپادانا 15,000 تومان
فرآورده سنتی کپسول
Traditional capsule products
سازنده: نیاک 25,000 تومان
فرآورده سنتی قرص
Standard tablet product
سازنده: دکتر غلامرضا کرد افشار