استیل سیستئین 600mg قرص جوشان خوراکی
سازنده: Salutas Pharma Gmbh 25,000 تومان
استیل سیستئین 200mg قرص خوراکی
سازنده: Salutas Pharma Gmbh 11,000 تومان
استامینوفن/دیفن هیدرامین/فنیل افرین 160mg/12.5mg/2.5mg/5mL,60mL شربت خوراکی
سازنده: لابراتوار های دنیای بهداشت 11,000 تومان
استامینوفن/گایافنزین/فنیل افرین 125mg/50mg/2.5mg/5mL,120mL شربت خوراکی
سازنده: لابراتوار های دنیای بهداشت 6,000 تومان
استامینوفن/ُسودوافدرین/دیفن هیدرامین 325mg/30mg/25mg قرص خوراکی
سازنده: لابراتوارهای شهردارو 3,300 تومان