ماده اولیه استامینوفن دی سی
سازنده: ATABAY 1 تومان
آسکوربیک اسید
سازنده: Shandong Tianli Pharmaceutical Co,ltd
بیزوپرولول فومارات
سازنده: Supriya Lifescience Ltd
بوپروپیون هیدروکلراید
سازنده: Supriya Lifescience Ltd
پوکه خالی کپسول سلولزی
سازنده: Acg Associated Capsules Pvt.ltd
کلرفنیرآمین مالئات
سازنده: Amsa S.p.a.
کلرفنیرامین مالئات
سازنده: Supriya Lifescience Ltd
داپوکستین
سازنده: Ami Lifesciences Pvt
دیکلوفناک سدیم ( فرم تزریقی)
سازنده: Amoli Organice Pvt.ltd
دیکلوفناک سدیم ( فرم میکرونیزه)
سازنده: Amoli Organice Pvt.ltd
دیفن هیدرامین کلراید
سازنده: Supriya Lifescience Ltd
مزالازین
سازنده: Dk Pharma Chem Pvt Ltd
پنتوکسی فیلین
سازنده: Supriya Lifescience Ltd
ریبوفلاوین 5 فسفات
سازنده: Supriya Lifescience Ltd
روزوواستاتین
سازنده: Amoli Organice Pvt.ltd
سالبوتامول سولفات
سازنده: Supriya Lifescience Ltd
سدیم هیالورونات
سازنده: Shandong Topscience Biotech Co., Ltd
سدیم هیالورونات
سازنده: Shandong Topscience Biotech Co., Ltd
سدیم هیالورونات (گرید تزریقی)
سازنده: Shandong Topscience Biotech Co., Ltd