فویل آلو آلو 145 میکرون
سازنده: پلاستیک ماشین الوان PMA 86,000 تومان
فویل بلیستر 20 میکرومتر آلومینیومی
سازنده: پلاستیک ماشین الوان
کاغذ مدیکال ۶۰ میکرون
سازنده: پلاستیک ماشین الوان
کاغذ مدیکال ۶۰ میکرون 2
سازنده: پلاستیک ماشین الوان