دستگاه میکرودرم ابریژن میکرودرم ابریژن
سازنده: مبتکران دنیای فردا
دستگاه میکرودرم ابریژن لایه برداری سطحی از پوست
سازنده: دانش بنیان مایا اسلیم آریا
دستگاه میکرودرم ابریژن میکرودرم ابریژن دیجیتالی
سازنده: مهندسی فن آور پویا سپاهان(FAPSCo)
دستگاه میکرودرم ابریژن MMICRO PORTABLE
سازنده: دانش بنیان مایا اسلیم آریا
دستگاه میکرودرم ابریژن SUNDERM 3
سازنده: آفتاب فروزان آریا
دستگاه میکرودرم ابریژن AGATE
سازنده: نکو آرکا تجهیز