قلاب اندوسکوپی استپر
سازنده: joimax GmbH
قلاب اندوسکوپی ValveGate پوشر نخ 37 سانت
سازنده: GEISTER MEDIZINTECHNIK GMBH
قلاب اندوسکوپی سوزن الکترود A6281
سازنده: OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP
قلاب اندوسکوپی ValveGate پوشر نخ
سازنده: GEISTER MEDIZINTECHNIK GMBH
قلاب اندوسکوپی ValveGateپوشر نخ 35 سانت
سازنده: GEISTER MEDIZINTECHNIK GMBH