ماسک N95 - 3M
سازنده: 3M 135 تومان
ماسک N95 استاندارد مخصوص کودکان بالای سه سال
سازنده: سرزمین سلامتی اکسون 28,750 تومان
ماسک N95 استاندارد مدیکال سفید سوپاپ دار
سازنده: سرزمین سلامتی اکسون 25,000 تومان
ماسک N95 استاندارد کربن دار مشکی
سازنده: سرزمین سلامتی اکسون 27,000 تومان
ماسک سه بعدی بوفالو 5لایه 25عددی. 1جعبه
سازنده: شرکت بوفالو 84,000 تومان
ماسک سه بعدی بوفالو 5لایه 25عددی. 30جعبه
سازنده: شرکت بوفالو 2,062,500 تومان
ماسک سه بعدی بوفالو 5لایه 25عددی. 60جعبه
سازنده: شرکت بوفالو 3,975,000 تومان
ماسک سه بعدی بوفالو 5لایه 25عددی. 120جعبه
سازنده: شرکت بوفالو 7,644,000 تومان