ماسک سه بعدی بوفالو 5لایه 25عددی. 1جعبه
سازنده: شرکت بوفالو 100,000 تومان
ماسک سه بعدی بوفالو 5لایه 25عددی. 30جعبه
سازنده: شرکت بوفالو 3,000,000 تومان
ماسک سه بعدی بوفالو 5لایه 25عددی. 60جعبه
سازنده: شرکت بوفالو 6,000,000 تومان
ماسک سه بعدی بوفالو 5لایه 25عددی. 120جعبه
سازنده: شرکت بوفالو 12,000,000 تومان