ماسک سه بعدی بوفالو 5لایه 25عددی. 1جعبه
سازنده: شرکت بوفالو 84,000 تومان
ماسک سه بعدی بوفالو 5لایه 25عددی. 30جعبه
سازنده: شرکت بوفالو 2,062,500 تومان
ماسک سه بعدی بوفالو 5لایه 25عددی. 60جعبه
سازنده: شرکت بوفالو 3,975,000 تومان
ماسک سه بعدی بوفالو 5لایه 25عددی. 120جعبه
سازنده: شرکت بوفالو 7,644,000 تومان